YH-utbildning

BEHANDLINGSPEDAGOG 400 YH-poäng

För dig som vill arbeta med utsatta barn, ungdomar och vuxna

 • Vill du vara med och förändra deras livssituation?
 • Är du nyfiken och trygg i dig själv?

Då är behandlingspedagog yrket för dig!
 

Vad får du lära dig?

Utbildningen ger dig både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom det behandlingspedagogiska området. Du har efter genomförd utbildning bland annat kunskap om de formella regelverk som styr verksamheten, om socialpedagogik, socialpsykiatri och psykologi samt mänskliga rättigheter i ett mångkulturellt samhälle. 
Lärande i arbete (LIA) är en arbetsplatsförlagd del av utbildningen som uppgår till totalt 25 veckor. Under LIA-perioderna får du vara ute på arbetsplatserna hos våra medverkande företag för att få yrkeserfarenhet, prova dina teoretiska kunskaper i praktiken samt knyta kontakter med arbetsgivarna. 
Föreläsare och handledare i utbildningen har en gedigen branschkunskap för att på bästa vis förbereda dig för din nya yrkeskarriär. 
 

Efter utbildningen

Efter godkänd yrkeshögskoleexamen kan du titulera dig Behandlingspedagog. Som behandlingspedagog kan du arbeta med människor i alla åldrar och olika typer av behov. Utbildningen ger en bred kompetens och hög anställningsbarhet för arbete inom bland annat beroendevård, HVB-hem samt som kriminalvården. 

 • Studieform: Heltid och platsförlagd till Hedemora. 
 • Utbildningsform: Yrkeshögskola 
 • Ansökan: Sista ansökningsdag 
  2021-06-10
 • Utbildningstid: 
  Utbildningen startar             16 augusti 2021
 • År 1:                             2021-08-16 – 2022-05-20
  År 2:                         2022-08-01 – 2023-05-05
 • Antal platser: 32 
 • Omfattning: 400 yrkeshögskolepoäng, 80 veckor, heltidsstudier. 

Vem kan söka?

Grundläggande och särskild behörighet krävs. 
Du anses ha grundläggande behörighet att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande: 

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Särskild behörighet

För att anses behörig krävs förutom grundläggande behörighet även: 
1. Lägst betyget E i svenska 1 ELLER svenska som andraspråk 1
2. Lägst betyget E i engelska 5 
3. Lägst betyget E i gymnasieskolans psykologi 1 ELLER medicin 1 
Möjlighet finns att hävda reell kompetens genom praktisk erfarenhet eller på annat vis tillskansade kunskaper, om du har förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen. 
Om din kompetens inte finns dokumenterad har vi möjlighet att validera din reella kompetens, under förutsättning att du förser oss med relevant information som styrker denna kompetens (såsom yrkeserfarenhet eller annan dokumentation). 

Utbildningens innehåll

5 YH-poäng motsvarar en veckas studier

Kurser YH-poäng
Behandlingspedagogen i ett samhällsperspektiv  30 poäng         
Examensarbete25 poäng
LIA 1, Lärande i arbete 20 poäng
LIA 2, Lärande i arbete45 poäng
LIA 2, Lärande i arbete     60 poäng
Missbruk och beroende     35 poäng
Mänskliga rättigheter i ett mångkulturellt samhälle 25 poäng
Psykologi 45 poäng
Socialpedagogik   30 poäng
Socialpsykiatri  15 poäng
Socialt arbete i teori och praktik30 poäng
Socialt arbete på institution25 poäng
Värdegrund och människosyn15 poäng
SUMMA400 poäng

Vill du veta mer?

Jon Danielsson
Utbildningsledare
0225-346 60
Jon.danielsson@hedemora.se 

Fråga oss

Marcus Nyström
Utbildningsledare
0225-347 20
marcus.nystrom@hedemora.se 
 

KONTAKT

Bachmanska Hus B
Besök: Hemgatan 4, Hedemora
 

HEDEMORA KOMMUN

Postadress: Hedemora kommun
Box 201, 776 28 Hedemora
Telefon: 0225-340 00
E-post:
kommun@hedemora.se
Besök: Hökargatan 6,
776 30 Hedemora

SOCIALA MEDIER

Hedemora kommun på Facebook

Hedemora kommuns hemsida