Studievägledning

Våra studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med de studievägval som krävs för att nå ditt framtida yrke. Vi vill ge dig så mycket information som möjligt innan du bestämmer dig.
Du som vill börja studera kan kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din kommun för att få hjälp med att planera dina studier. Ta med de betyg du har från tidigare skolgång.

Träffa en studievägledare

Drop in
Du kan träffa en studie- och yrkesvägledare på ”Drop in” på torsdagar mellan 10:00–12:00 för snabba frågor. (Inställt pga Corona)

Det finns även möjlighet att boka tid för vägledningssamtal via mail.

Med ett vägledningssamtal kan du få hjälp med:

  • att utreda och klargöra din situation
  • att se fler möjligheter
  • regler för behörighet och betyg
  • information om utbildningar och yrken
  • information om studieekonomi
  • att upprätta en handlingsplan eller studieplanering

Under pågående utbildningstid har du möjlighet att flera gånger diskutera och följa upp din individuella studieplan och eventuellt ändra den.

Gymnasieexamen

Gymnasieexamen inom vuxenutbildningen kan vara en studieförberedande examen eller yrkesexamen. Är du intresserad av att studera mot en examen bör du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplanering.
Kraven för en gymnasial examen är 2400 poäng.

Slutbetyg

Nya möjligeter att utfärda slutbetyg

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år
För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Studera i en annan kommun

Om du vill studera i en annan kommun än den du bor i (folkbokförd) behöver din hemkommun bevilja ansökan. Beslut tas av rektor.

Försäkring för dig som studerar vid Vuxenutbildningen

Hedemora kommun har en gemensam försäkring för samtliga elever.
Ta del av försäkringsbrevet

Behöver du hjälp att ansöka, eller vill du boka studie- och yrkesvägledning?
Vi har öppet mån - fre, klockan 8-16.

DROP-IN
Inställt pga Corona


Plats: Bachmanska skolan, hus A

• Träffa en studie-vägledare utan att boka tid.
• Ansök till studier eller få hjälp med kortare frågor.

Boka tid med en studie- och yrkesvägledare

Du kan boka tid hos våra studie- och yrkesvägledare eller för att få hjälp med att välja utbildning, yrke eller att planera dina studier. Ring eller mejla för att boka tid.
 

  • Du kan träffa en studievägledare utan att boka tid på torsdagar kl 10–12. Du får då sitta ner och vänta på din tur. (inställt)
  • För dig som redan studerar är det Drop in på måndagar kl 10-12. (inställt)
  • Du kan göra en ansökan eller få hjälp med kortare frågor.

Bachmanska skolan

Adress: Hemgatan 4,
776 30 Hedemora

JESPER LUNDMARK
Studie- och yrkesvägledare
SFI/Grundläggandenivå
Telefon: 0225-345 64 
Mejl: jesper.lundmark@hedemora.se

ZORICA CVJETINOVIC
Studievägledare
Gymnasialnivå/Yrkesutbildningar
Telefon: 0225-344 79
Mejl: zorica.cvjetinovic@hedemora.se

Andra skolformer

Förutom kommunal vuxenutbildning finns det flera andra skolformer för dig som vill utbilda dig vidare eller lära dig något inom ett helt nytt område. 
Har du funderingar kring utbildning som vi inte erbjuder, t ex folkhögskola, yrkeshögskola eller högskola/universitet är du välkommen att fråga våra studie- och yrkesvägledare.

Länkar till andra utbildningar

KONTAKT

HEDEMORA KOMMUN

Postadress: Hedemora kommun
Box 201, 776 28 Hedemora
Telefon: 0225-340 00

Besök: Hökargatan 6,
776 30 Hedemora
E-post:
kommun@hedemora.se

SOCIALA MEDIER

Hedemora kommun på Facebook

Hedemora kommuns hemsida