Välkommen till Lärvux!

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har svårigheter med inlärning. Du kan ha en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.
Lärvux är för dig som är över 20 år. 
Lärvux vill att kurserna ska ge dig kunskaper för att utvecklas som person.

  • Du studerar i en grupp eller enskilt.
  • Du kan studera på olika nivåer. Nivåerna motsvarar träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.
  • Innan du börjar studierna har du ett studiesamtal med din lärare.
  • Vid studiesamtalet gör du och läraren en studieplan för dig. Studieplanen bestämmer målen med dina studier. Studieplanen ska utgå från vad du behöver, och från dina förutsättningar.

Intagning

Vi har intagning i starten av vårterminen och höstterminen.
Kursernas längd får du reda på när du blivit antagen till Lärvux.

Du kan läsa kortare delar av en kurs

  • Du kan läsa delkurser i alla ämnen. Det betyder att du bara läser vissa delar av en kurs.
  • Om du vill läsa en delkurs i ett ämne, kan du prata om det med din lärare vid studiesamtalet.

Vill du veta mer om Lärvux?
Ring oss och fråga!

Ring till Lärvux

Lärare
Niklas Olofsson
Tfn: 0225-34 130
E-post: 
niklas.olofsson@hedemora.se

Utbildare
Heidi Kemilä
Tfn: 0225-347 65
E-post: Heidi.kemila@hedemora.se

Läs om kurserna

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om kurserna.
Klicka på knapparna till höger.

KONTAKT

Besök: Hemgatan 4, Hedemora

HEDEMORA KOMMUN

Postadress: Hedemora kommun
Box 201, 776 28 Hedemora
Telefon: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se
Besök: Hökargatan 6,
776 30 Hedemora

SOCIALA MEDIER

Hedemora kommun på Facebook

Hedemora kommuns hemsida