Yrkesutbildning på gymnasienivå

Att läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå kan öka dina möjligheter till att få jobb.
Utbildningarna innehåller praktik och är kortare än yrkesprogrammen i gymnasieskolan. 

 • När du läser en yrkesutbildning på gymnasial nivå hos Vuxenutbildningen läser du i de flesta fall enbart yrkeskurserna och genom att inte läsa övriga teoretiska ämnen kortas längden på utbildningen ner.
 • Du kan ansöka till yrkesutbildningarna via ansökningslänken här till höger. (Pappersansökan behöver göras skriftlig på papper tillsvidare, ansökan hittar på våran hemsida eller så kan du komma och fylla i ansökan plats hos vuxenutbildningen i Hedemora)

Kursutbud

Aktuellt 
Start Undersköterska hösten 2021
Start Svetsutbildning hösten 2021

Studietakt

Du väljer själv om du vill läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt samt om du läser med studietakt 25, 50 eller 100 procent . 100 procent = 20 poäng per vecka, vilket innebär 400 poäng för 20 veckor.
Räkna med cirka:

 • 40 studietimmar för heltidsstudier
 • 20 timmar för halvtidsstudier
 • 10 timmar för studier på 25 procent.

Att läsa på plats

Kurserna på Hedemora Vuxenutbildning är schemalagda under dagtid, måndag till fredag.

 • För att kursmålen ska uppnås krävs även att du studerar hemma. Studieplanen avgör hur mycket tid du behöver lägga på hemstudier.
 • Du måste följa studieplanen. I annat fall måste planen ändras. Du avgör själv hur ofta du kan närvara.
 • Du måste närvara eller ha kontakt med undervisande lärare minst en gång i veckan. 

Betyg

Efter avslutad kurs bedöms kunskaper efter betygsskalan F till A.

 • Vid E till A har eleven uppnått kunskapsmål.
 • F är inte godkänt betyg.
 •  Intyg på kurs med godkänt betyg ska även lämnas vid förfrågan från elev.

För att få betyg på ett dokument, utdrag ur betygskatalogen innan studieplanen är klar, kontaktas adminitratörerna. I samband med avslut av studier vid Hedemora Lärcentrum skickas utdrag ur betygskatalogen eller slutbetyg/examen till den adress där eleven är folkbokförd.

Antagning

Antagningen sker enligt Skollagens och förordningars föreskrifter. Personer med lägst utbildningsbakgrund prioriteras.

KONTAKT

Besök: Hemgatan 4, Hedemora
 

HEDEMORA KOMMUN

Postadress: Hedemora kommun
Box 201, 776 28 Hedemora
Telefon: 0225-340 00
E-post:
kommun@hedemora.se
Besök: Hökargatan 6,
776 30 Hedemora

SOCIALA MEDIER

Hedemora kommun på Facebook

Hedemora kommuns hemsida