Kursstarter och ansökan

Du ansöker till Hedemoras vuxenutbildningar digitalt genom vår hemsida. Under året har vi ett flertal kursstarter till de olika utbildningarna.

  • För att din ansökan till utbildning ska kunna behandlas korrekt är det viktigt att du bifogar alla dina tidigare betyg och eventuella andra dokument för ansökan senast sista ansökningsdag.
  • Ansökan till utbildningar på grund- och gymnasienivå samt yrkesutbildningar stängs klockan 16.00 den sista ansökningsdagen.

Flera kursstarter varje år

  • Under året har vuxenutbildningen flera kursstarter för grundskolekurser, gymnasiekurser och SFI för att det ska passa just dig och dina studier. Vissa kurser finns schemalagda på plats andra finns på distans.
  • Vi har även utbildningsstarter i våra yrkesutbildningar under året. Inför varje kurs- och utbildningsstart finns också en ansökningsperiod.

Sökperioder

Grundnivå och gymnasienivå, platsundervisning (VUX)

SÖKPERIOD
5 juni – 11 september 2020
För kurser som pågår:

•  12 oktober – 18 december 2020     100p
•  12 oktober 2020 – 12 mars 2021    200p

Distansstudier (Arenautbildning)
 

SÖKPERIOD
Hösten 2020
För kurser som pågår:

Hösten 2020

Vem kan söka?

Vuxna är behöriga att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Du måste uppfylla vissa kriterier för att få söka:

  • Du ska vara bosatt i Sverige.
  • Du har inte de kunskaper som utbildningen erbjuder.
  • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kan jag söka om jag är under 20 år?

Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier:

  • Antingen ska du ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning…
  • …eller så ska du ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
  • De allmänna villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

KONTAKT

Besök: Hemgatan 4, Hedemora
 

HEDEMORA KOMMUN

Postadress: Hedemora kommun
Box 201, 776 28 Hedemora
Telefon: 0225-340 00
E-post:
kommun@hedemora.se
Besök: Hökargatan 6,
776 30 Hedemora

SOCIALA MEDIER

Hedemora kommun på Facebook

Hedemora kommuns hemsida