Studier på gymnasienivå

Utbildningen vänder sig till dig som saknar gymnasial utbildning i form av avgångsbetyg, slutbetyg, examen eller behörighet till vidare studier alternativt arbete. Du väljer själv om du vill läsa mot en gymnasieexamen eller enstaka kurser.

 • Utbildningarna riktar sig först och främst till dig som saknar hela/delar av en gymnasial utbildning eller vill bli behörig till högskola/universitet.
 • Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Olika sätt att studera

Inom den grundläggande vuxenutbildningen ges vissa kurser schemabundet på plats, andra på distans.

Kursutbud

Hedemora Vuxenutbildning erbjuder tre nationella ämnen med lärarledd undervisning. Vi erbjuder följande kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3.
 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2
 • Engelska 5, 6 och 7
 • Matematik 1, 2, 3, 4 och 5 - vissa kurser finns som  A, B och C-spår. Beroende på vad du vill lära dig och vilket mål du har, påverkas val av spår

Att läsa på distans med Arenautbildning

För att läsa kurser genom Hermods på distans krävs kunskap i datoranvändning, tillgång till internet, tillgång till webbkamera och möjlighet att använda Word och eventuellt ljudfiler på datorn.

Studietakt

Du väljer själv om du vill läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt. Du läser med en studietakt om 25, 50 eller 100 procent. 100 procent motsvarar 20 poäng per vecka, d.v.s. 400 poäng på 20 veckor.

 • 40 studietimmar per vecka vid heltidsstudier
 • 20 timmar per vecka vid halvtidsstudier
 • 10 timmar per vecka vid 25 % studietakt

Att läsa på plats

Kurserna på Hedemora Vuxenutbildning är schemalagda under dagtid, måndag till fredag.

 • För att uppnå kursmålen krävs det även att du studerar hemma. Studieplanen avgör hur mycket tid du behöver lägga på hemstudier.
 • Räkna med att närvara på alla lektioner för att klara studierna på ett bra sätt. Det är ditt ansvar att hålla kontakt med din lärare och ta reda på vad du ska göra om du missar någon lektion. Elever som har hög frånvaro kan skrivas ut från kursen. 

Betyg

Efter avslutad kurs bedöms kunskaper efter betygsskalan F till A.

 • Vid E till A har eleven uppnått kunskapsmål.
 • F är inte godkänt betyg.

För att få betyg på ett dokument, utdrag ur betygskatalogen innan studieplanen är klar, kontakta administratörerna. I samband med avslut av studier vid Hedemora Vuxenutbildning skickas utdrag ur betygskatalogen eller slutbetyg/examen till den adress där eleven är folkbokförd.

Antagning

Antagningen sker enligt Skollagen och gällande förordningar. Personer med lägst utbildningsbakgrund prioriteras.

Studieekonomi

När du studerar på vuxenutbildningen finns det möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

 
 • Du är berättigad till studiemedel om du läser på minst 50% dvs deltid.
 • Studiemedel består bidrag och lån. Hur mycket du har rätt till beror på om du studerar heltid, deltid och antal veckor du studerar. Du ansöker själv hos CSN.
 • Du har rätt till studiemedel från hösten du fyller 20 år. Glöm inte att lämna en studieförsäkran på CSN:s hemsida när du har fått beslut från CSN.
 • Du måste meddela CSN och skolan om du blir sjuk, och försäkringskassan om du är hemma för Vård av barn (VAB). Läkarintyg ska lämnas till skolan efter sjunde dagen.
Du kan ha rätt till så kallat Studiestartstöd om du har:
 • varit arbetslös i minst 6 månader och varit inskriven på arbetsförmedlingen.
 • inte har slutfört gymnasiet och är mellan 25 och 56 år. Du får inte heller ha haft studiemedel från CSN.
Din handläggare på arbetsförmedlingen kan svara på frågor om studiestartstöd.

KONTAKT

Besök: Hemgatan 4, Hedemora


 

HEDEMORA KOMMUN

Postadress: Hedemora kommun
Box 201, 776 28 Hedemora
Telefon: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se
Besök: Hökargatan 6,
776 30 Hedemora

SOCIALA MEDIER

Hedemora kommuns hemsida

Hedemora kommun på Facebook