Här är vi som jobbar på Hedemora vuxenutbildning

Administration

Rektor
Mostafa Geha
Tel: 0225-345 62
E-post: 
mostafa.geha@hedemora.se

Rektorsassistent/Gymnasialnivå
Siv Nuotio
Tfn: 0225-345 63
E-post: siv.nuotio@hedemora.se
 

Administratör Grundläggandenivå/YH
Shefaa Al Shaar
Tfn: 0225-345 60
E-post: shefaa.al-shaar@hedemora.se
​​​​

Studie- och yrkesvägledare

Studievägledare
Gymnasialnivå/Yrkesutbildningar

Zorica Cvjetinovic
Tfn: 0225-344 79
E-post: 
zorica.cvjetinovic@hedemora.se

Studie- och yrkesvägledare
SFI/Grundläggandenivå

Jesper Lundmark 
Tfn: 0225-345 64
E-post: Jesper.lundmark@hedemora.se

Grundläggandenivå & Gymnasialnivå

Förstelärare VUX
Hanna Magnusson
Tfn: 0225-344 52
E-post: 
hanna.magnusson@hedemora.se
 

Lärare SVA/ENG
Anna Kozulyak
Tfn: 0225- 341 24
E-post: 
anna.kozulyak@hedemora.se
 

Lärare ENG/SVA
Sara Krueger
Tfn: 0225-346 11
E-post: 
sara.krueger@hedemora.se
 

Lärare SVA
Anne Marie Grezel
Tfn: 0225-341 26
E-post: anne-marie.grezel@hedemora.se
 

Lärare MATEMATIK
Carl Oscarson
Tfn: 0225-343 74
E-post: 
carl.oscarson@hedemora.se
 

Svenska för invandrare (SFI)

Samordnare SFI
Anna-Lena Davidsson
Tfn: 0225-344 49
E-post:
anna-lena.davidsson@hedemora.se
 

Lärare SFI
Eka Håkansson
Telefon: 0225-341 27
E-post: Eka.hakansson@hedemora.se
 

Lärare SFI
Ulla Östblom
Tfn: 0225-342 14
E-post:
ulla.ostblom@hedemora.se
 

Språkstödjare SFI
Selam Berhane
Tfn: 0225-344 19
E-post: selam.berhane@hedemora.se
 

Förstelärare SFI
Maria Almquist
Tfn: 0225-341 28
E-post: maria.almquist@hedemora.se
 

Lärare SFI
Lennart Cromnow
Tfn: 0225-341 45
E-post: 
lennart.cromnow@hedemora.se

 

Lärare SFI
Mattias Wargbo
Tfn: 0225-348 29
E-post: 
mattias.wargbo@hedemora.se
 

Lärare SFI-Trappan
Jhad Mohammad
Tfn: 0225-344 94
E-post: 
jhad.mohammad@hedemora.se
 

Yrkeslärare Trappan
Heidi Kemilä
0225-437 65
E-post: Heidi.kemila@hedemora.se
 

Språkstödjare SFI/VUX
Amaneil Kibrom
Tfn: 0225-344 19
E-post: amaneil.kibrom-g-micheac@hedemora.se
 

Yrkeslärare Trappan
Sevinc Tagieva
0225-341 31
E-post: sevinc.tagieva@hedemora.se

Vård och barnomsorg


 

Vård och omsorg/Barnskötare
Åsa-maj Pettersson
Tfn: 0225-346 22
E-post: asa-maj.pettersson@hedemora.se

Lärare Barnskötare
Julia Wallner Dahlin
Tfn: 0225-346 23
E-post:
julia.wallner-dahlin@hedemora.se

Vårdlärare
Ingrid Cederlund
Tfn: 0225-348 48
E-post:
ingrid.cederlund@hedemora.se


 

Utbildare
Indira Dimac
Tfn: 0225-346 17
E-post:
indira.dimac@hedemora.se

Yrkeshögskolan (YH)

Utbildningsledare YH
Marcus Nyström
Tfn: 0225-347 20
E-post: 
marcus.nystrom@hedemora.se

Lärare YH/Gymnasiekurser
Peter Gustavsson
Tfn: 0225-347 48
E-post: 
peter.gustavsson@hedemora.se
 

Lärvux

Handledare Lärvux
Mariette Lindell-Andersson
Tfn: 0225-345 32
E-post: mariette.lindell-andersson@hedemora.se

Lärare Lärvux
Niklas Olofsson
Tfn: 0225-34 130
E-post: 
niklas.olofsson@hedemora.se

KONTAKT

HEDEMORA KOMMUN

Postadress: Hedemora kommun
Box 201, 776 28 Hedemora
Telefon: 0225-340 00
E-post:
kommun@hedemora.se
Besök: Hökargatan 6,
776 30 Hedemora

SOCIALA MEDIER

Hedemora kommun på Facebook

Hedemora kommuns hemsida